Wettelijke kennisgeving

Identificatie van de uitgever en de host:

Editor : De website www.tartine-et-chocolat.com wordt gepubliceerd door TC Retail, met een aandelenkapitaal van 4.400.000 euro.

Stoelen : 29, Rue Fortuny, 75017 Parijs (Frankrijk) geregistreerd in het handelsregister van Parijs onder nummer 332 855 691.

Gastheer : Deze site wordt georganiseerd door Shopify, wiens hoofdkantoor zich bevindt op 151 Rue O'Connor, begane grond, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada.

Ontwikkelaar: De site werd geproduceerd door deShopify W3Lead Agency, wiens hoofdkantoor ligt op 189 Rue du Temple, 75003 Parijs.

Fotocredits : Logtex - Photo Studio, 2 Rue Catherine en William Booth 10000 Troyes

Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de duur van het plaatsen van online diensten die door TC Retail worden aangeboden voor websitebezoekers. TC Retail behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. Ze beschrijven de intellectuele eigendomsrechten van TC Retail op de producten en de verschillende elementen van de site en het TC -retailbeleid in termen van persoonlijke bescherming en verwerking van persoonlijke gegevens die klanten of internetgebruikers die de site bezoeken mogelijk moeten communiceren ("gegevens").

 

Verantwoordelijkheid

TC Retail heeft alle voorzorgsmaatregelen voor gebruik genomen om zowel betrouwbaarheid van informatie als veilige toegang tot de site www.tartine-et-chocolat.com te waarborgen. TC Retail kan echter in geen geval de totale afwezigheid van fouten, opschorting of voorlopige onderbreking garanderen. Zonder de reikwijdte van de andere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of de GTC te beperken in het kader van de e-commerce-activiteit van de site, kan de TC-retail van het bedrijf alleen aansprakelijk worden gesteld in het geval dat bewezen fout uitsluitend toe te schrijven is. In elk geval zal het alleen worden beperkt tot directe schade. TC Retail behoudt zich het recht voor om de werking van de site op te schorten.

 

Copyright - Intellectueel eigendom

TC Retail houdt de Tartine-Et-Chocolat..com-domeinnaam. Alle gegevens van welke aard dan ook, en in het bijzonder de teksten, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, illustraties, audio- of videoclips, merken, software ... inclusief de onderliggende technologieën die worden gebruikt, die verschijnen op de site www.tartine-et-colat.com, worden noodzakelijkerwijs beschermd door copyright, merkenwetgeving en andere intellectuele eigendomsrechten. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele eigendomscode, is alleen gebruik voor privégebruik geautoriseerd, onderworpen aan verschillende of zelfs beperkende bepalingen van de intellectuele eigendomscode. De gebruiker onderneemt onder deze voorwaarden om niet te reproduceren, samen te vatten, wijzigen, wijzigen of opnieuw uitkiezen, zonder voorafgaande express -autorisatie van het bedrijf TC Retail, sommige tekst, titel, applicatie, software, logo, merk, informatie of Tekening, voor een ander gebruik dan strikt privé, dat elke vertegenwoordiging voor professionele of heruitzending in aantal uitsluit. Evenzo verbindt de gebruiker zich niet om de hele of een deel van de site op een andere site of een intern bedrijfsnetwerk niet te kopiëren. Elk ander gebruik vormt namaak en bestraft onder intellectueel eigendom zonder voorafgaande toestemming van TC -retail. Elke totale of gedeeltelijke reproductie van onze productcatalogus is ten strengste verboden. Elke oprichting van een hypertext-link van een website naar de site www.tartine-et-chocolat.com moet het onderwerp zijn van een uitdrukkelijke autorisatie van ons bedrijf. Bij een eenvoudig verzoek voor TC -retail moet deze link worden ingetrokken.

 

Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

TC Retail moet mogelijk deze gebruiksvoorwaarden wijzigen en ervoor zorgen dat de gebruiker wordt geïnformeerd over eventuele wijzigingen door een speciale vermelding op onze site of door een gepersonaliseerde waarschuwing in het bijzonder in de context van onze zendingen Nieuwsbrief.